کوبیک زیرکونیا یا به اختصار cz
این نگین وارداتیه و در واقع شبه الماس و ساخت آزمایشگاهی هست و به لحاظ کیفی گرید a هست.
دو طرف نگین هم تراش فَسِت خورده و درخشش کاملا مشابه الماس دارد.